Výuka a výcvik

Reaktor je určen pro výuku a výcvik studentů a odborníků z jaderné oblasti. Díky variabilitě a rozsáhlému množství experimentálních úloh, které mohou být dále na míru upraveny, je jedním z pilířů vzdělávání v oblasti.

Mezinárodní spolupráce

Reaktor dlouhodobě spolupracuje se značným množstvím zahraničních institucí a to nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Exkurze

Zajímá vás, jak takový reaktor funguje? Chcete získat informace z oblasti jaderné energetiky či využívání výzkumných reaktorů? Neváhejte se objednat na exkurzi.

Věda a výzkum

Pracoviště reaktoru je zapojeno do mnoha vědeckovýzkumných projektů od studentských prací až po rozsáhlé společné projekty řešené na národní i mezinárodní úrovni.

Systémové upozornění
Hlavní informace