Systémové upozornění
Hlavní informace

Prohlídka pracoviště reaktoru je realizována formou exkurzí, které jsou určeny zejména pro studenty SŠ a VŠ a jsou pouze doplňkovou činností pracoviště nad rámec běžného provozu či odstávky. Program exkurze je didaktický a skládá se z obecného úvodu do problematiky jaderných zařízení, popisu reaktoru VR-1, ukázky jeho provozu a dalších souvisejících činností. Zároveň je podán ucelený náhled na důležité aspekty získávání energie z jádra včetně jaderné bezpečnosti. Kvalita a spokojenost s exkurzemi je ze strany návštěvníků potvrzena kladnou zpětnou vazbou. Typická návštěva trvá přibližně dvě hodiny.

Pokud vás zaujala možnost návštěvy reaktoru, neváhejte nás kontaktovat a následujte pokyny v sekci Pravidla.

Pravidla

Pro vstup na pracoviště platí následující obecně platné pravidla:

 • Vstupovat mohou pouze osoby starší 18 let nebo v případě osob připravujících se na budoucí povolání (studenti středních škol) osoby starší 16 let.
 • Maximální počet návštěvníků (včetně jejich doprovodu) na jeden vstup do haly reaktoru je 30 osob, v případě výuky a cvičení 12 osob.
 • Do haly reaktoru nesmí vstupovat těhotné a kojící ženy.
 • Do haly reaktoru je zakázáno vnášet zbraně a výbušniny.
 • Do haly reaktoru je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek.
 • V hale reaktoru je návštěvníkům zakázáno používat mobilní telefony a jiné technické prostředky komunikace.
 • V hale reaktoru ve zakázáno jíst, pít a kouřit.
 • Každá vstupující osoba musí předložit ke kontrole doklad, jehož číslo je uvedeno v seznamu (viz níže).
 • Před vstupem bude provedeno poučení a kontrola. Vstup bude následně povolen pouze osobám splňujícím všechny výše uvedené podmínky.

Informace potřebné pro vstup

Vstup na školní reaktor VR-1 je umožněn pouze osobám, které jsou nahlášeny minimálně 3 pracovní dny před konáním exkurze. Na základě komunikace s kontaktní osobou Vám bude poskytnuto unikátní heslo k systému (ODKAZ) pro vyplňování vstupních údajů všech vstupujících osob, tj. jméno, příjmení, číslo OP a datum narození. Po dokončení vkládání všech požadovaných informací a jejich kontrole, uzamknete a odešlete celý seznam pomocí tlačítka ODESLAT SEZNAM.

Ochrana osobních údajů

 • FJFI ČVUT v Praze jako správce a zpracovatel osobních údajů je oprávněn tyto vyžadovat od všech osob vstupujících do kontrolovaného pásma a chráněného prostoru školního reaktoru VR-1 z důvodu naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) a příslušných prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • Doba uchování osobních údajů je 10 let.
 • Osobní údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními FJFI ČVUT v Praze v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.