Systémové upozornění
Hlavní informace

Na reaktoru VR-1 proběhl speciální dvoutýdenní kurz pro studenty Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Během kurzu se studenti v rámci přednášek a praktických cvičení seznámili s detekcí neutronů, reaktorovou fyzikou, provozem a řízením reaktoru, jadernou bezpečností a radiační ochranou. Studenti také v rámci exkurzí navštívili Jadernou elektrárnu Temelín, Státní ústav radiační ochrany, závod ŠKODA Jaderné strojírenství a tokamak Golem.