Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dlouhodobě spolupracuje s partnery v Evropě, Americe, Asii a Africe (například Commissariat à l‘énergie atomique ve Francii; University of Tennessee, College of Engineering v USA; Kyoto University Research Reactor Institute, Kyoto University v Kumatori v Japonsku; Centre national de l‘énergie, des sciences et des techniques nucléaires v Rabatu v Maroku; Kuwait Institute for Scientific Research v Safatu v Kuvajtu; Malaysian Nuclear Agency v Kuala Lumpur v Malajsii a BATAN Indonesian National Nuclear Agency v Jogyakartě v Indonésii). Dvoustranné dohody o využívání reaktoru má KJR uzavřeny s organizacemi ze čtyř zemí - Slovenska, Kuvajtu, Japonska a Maroka.

Reaktor spolupracuje i s dalšími výzkumnými infrastrukturami, například výzkumným reaktorem TRIGA, Atominstitut, Vienna University of Technology v Rakousku; výzkumným reaktorem BRR, KFKI Atomic Energy Research Institute v Maďarsku; výzkumným reaktorem MARIA, Institute of Atomic Energy v Polsku; výzkumným reaktorem KUCA - Kyoto University Research Reactor Institute v Japonsku; výzkumným reaktorem ISIS, Commissariat à l’énergie atomique ve Franci nebo výzkumným reaktorem PUSPATI TRIGA REACTOR, Malaysian Nuclear Agency v Malajsii. Ze spolupráce se zahraničními průmyslovými partnery lze zmínit Slovenské elektrárne, a.s. a VÚJE, a.s. ze Slovenska; TECNATOM s.a. ve Španělsku nebo VTT ve Finsku.