Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů pořádá na pracovišti reaktoru VR-1 ve dvou termínech 20. a 22. listopadu 2019 první ročník akce pro studenty středních škol "Den reaktorovým fyzikem". V rámci této akce studenti navštíví pracoviště reaktoru, vyzkouší si zde některé experimenty a poslechnou zajímavé přednášky o provozu reaktoru, jaderné bezpečnosti a jaderné energetice. Kapacita akce je omezená, v případě, že počet zájemců přesáhne kapacitu, účastníci budou vybíráni na základě informací uvedených v registračním formuláři. Registraci na Den reaktrorovým fyzikem je možné provést zde, uzávěrka registrací je 15. října. Více informací o této akci a podmínky vstupu na pracoviště reaktoru naleznete zde.