Systémové upozornění
Hlavní informace

Ve dnech 3. - 4. 4. 2019 proběhl na reaktoru VR-1 kurz pro studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Náplní kurzu byla prohlídka reaktorového pracoviště, ukázka provozu reaktoru a několik praktických úloh zaměřench na detekci neutronů a reaktorovou fyziku.