Systémové upozornění
Hlavní informace

Západočeská univerzita v Plzni navštívila reaktor VR-1 v rámci třídenního výukového kurzu. Náplní kurzu byly praktické úlohy zaměřené na reaktorovou fyziku a detekci neutronů. Na závěr kurzu si studenti pod dohledem vyučujících vyzkoušeli spouštění a řízení reaktoru VR-1.