Systémové upozornění
Hlavní informace

Studenti Západočeské univerzity v Plzni navštívili pracoviště reaktoru VR-1 v rámci třídenního výukového kurzu. V průběhu těchto tří dnů si vyzkoušeli několik praktických úloh a poslechli několik teoretických přendášek zaměřených na základy detekce neutronů a reaktorové fyziky.