Systémové upozornění
Hlavní informace

Pracoviště reaktoru VR-1 bylo opět součástí kurzu pořádaným Mezinárodní agenturou pro atomovou energii společně s Eastern European Research Reactor Initiative (EERRI). Tento kurz je určen pro mladé profesionály z různých zemí světa (zejména z těch zemí, kde se jaderný průmysl teprve rozvíjí) a poskytuje seznámení s různými aspekty plánování, výstavby a provozu výzkumných reaktorů. Do kurzu je zapojeno více pracovišť, například Technická Univerzita Vídeň, Institut "Jožef Stefan" v Ljublaně a ÚJV Řež. Na pracovišti reaktoru VR-1 strávili účastníci kurzu týden a seznámili se prostřednictvím přednášek a praktických cvičení se základy radiační ochrany a dozimetrie, termohydrauliky, neutronové aktivační analýzy a ovládání reaktoru.