Systémové upozornění
Hlavní informace

V uplynulém týdnu proběhl na pracovišti reaktoru VR-1 výcvik budoucích operátorů reaktoru z jaderné elektrárny Temelín. Tito budoucí pracovníci mají před nástupem na pozici povinný výcvik, v jehož rámci je mimo jiné i týdenní kurz na reaktoru VR-1. Výcvik probíhá způsobem teoretických přednášek, praktických měření na reaktoru a v závěru výcviku si účastníci vyzkouší řízení reaktoru VR-1 pod dohledem vyučujících.