Systémové upozornění
Hlavní informace

Tento týden na pracoviště reaktoru VR-1 dorazila nová absorpční tyč vyrobená v závodě Škoda JS. Tato tyč bude umístěna v manipulační nádobě H02 a bude probíhat její testování. V blízké budoucnosti se počítá s nahrazením stávajících absorpčních tyčí novými.