Systémové upozornění
Hlavní informace

Na reaktoru VR-1 proběhl kurz pro King Abdulaziz City for Science and Technology, což je saúdskoarabská instituce, která podporuje a zlepšuje výzkum a koordinuje činnosti vládních organizací a výzkumných center v zemi.

Kurz byl dvoutýdenní, první týden kurzu byl zaměřen na radiační ochranu a probíhal z velké části na pracovišti Státního ústavu radiační ochrany. Druhý týden kurzu byl zaměřen na reaktorovou fyziku a probíhal celý na pracovišti reaktoru VR-1, kde se účastníci kurzu na úvod seznámili s pracovištěm reaktoru, poté prošli několika praktickými úlohami zaměřenými na detekci neutronů a reaktorovou fyziku a na závěr kurzu si pod dozorem provozního personálu vyzkoušeli řízení reaktoru.