Systémové upozornění
Hlavní informace

Skupina zahraničních odborníků z oblasti radiační ochrany přijela tento týden na pracoviště reaktoru VR-1 provádět experimenty se zařízením MONTE-1.

Toto zařízení bylo vyvinuto v letech 2013-2015 Státním ústavem radiační ochrany společně s Katedrou jaderných reaktorů a slouží k testování detekčních systémů používaných v případě jaderných havárií v polích různých typů ionizujícího záření.