Systémové upozornění
Hlavní informace

Na reaktoru VR-1 se poprvé konal kurz pro studenty Varšavské univerzity. Studenti si vyzkoušeli mnoho praktických měření zaměřených zejména na detekci neutronů a reaktorovou fyziku a na závěr kurzu si sami vyzkoušeli pod dozorem vyučujících řízení reaktoru VR-1.