Systémové upozornění
Hlavní informace

Studenti z University of Tennessee přijeli na dvoutýdenní výukový kurz na pracoviště reaktoru VR-1. První týden kurzu byl tvořen jen exkurzemi a prohlídkami. Studenti navštívili jadernou elektrárnu Temelín, težební závod a chemickou úpravnu uranových rud podniku DIAMO v Dolní Rožínce, Centrum výzkumu Řež, Pražský hrad a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii ve Vídni. Druhý týden kurzu už probíhal výhradně na pracovišti reaktoru VR-1, kde si studenti vyzkoušeli několik praktických úloh zaměřených na neutronovou a reaktorovou fyziku.