Systémové upozornění
Hlavní informace

Na reaktoru VR-1 proběhl kurz pro studenty Defence Academy of the United Kingdom. Kurz byl zaměřen na detekci neutronů a reaktorovou fyziku.