Systémové upozornění
Hlavní informace

Na reaktoru VR-1 proběhl mezinárodní kurz EERRI (Eastern European Research Reactor Initiative). Tento kurz pomáhá rozvíjet potřebné dovednosti a zázemí pro provádění činností souvisejících s plánováním, hodnocením, vývojem, výstavbou, uvedením do provozu, provozem a údržbou výzkumných reaktorů a obecněji seznámí mladé odborníky se všemi aspekty spojenými s jadernými reaktory.