Systémové upozornění
Hlavní informace

V říjnu proběhla volba nového rektora ČVUT, kterým byl zvolen doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Do úřadu je jmenován k 1.2.2018. Rektor je zároveň statutárním zástupcem držitele povolení k provozu reaktoru.