Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedře jaderných reaktorů bylo uděleno povolení k dalšímu provozu školního reaktoru VR-1 dle nového atomového zákona.